Promocions anteriors

Segona Promoció Programa CiMs-Cellex

Mitjana Qualificació Prova d’Accés a la Universitat: 8,915

Dotze dels 24 alumnes van ser guardonats amb una Distinció PAU, al obtenir una qualificació d’Excel·lent a les Proves d’Accés a la Universitat 2015, que s’obté assolint una nota de 9 o superior en la fase general de la Selectivitat.

Cinc dels 24 alumnes han obtingut el Premi Extraordinari de Batxillerat que a més d’un reconeixement oficial dels seus mèrits, suposa un any de matrícula gratuïta a la universitat, un curs a l’Escola Oficial d’Idiomes, i una estada de recerca a un laboratori de l’àmbit que l’alumne triï.

Qualificacions mitjanes obtingudes en les matèries de Modalitat de Ciències de les PAU:

  • Matemàtiques: 9,00
  • Física: 8,65
  • Química: 9,03
  • Biologia: 9,5
  • Dibuix Tècnic: 9,33

Vint-i-dos dels 24 alumnes han obtingut el Diploma del Batxillerat Internacional, amb una puntuació mitjana de 37,64 punts (sobre 45; corresponent a una qualificació aproximada de de 8,7 sobre 10), amb 10 alumnes amb una puntuació igual o superior a 39 punts (corresponent a una qualificació igual o superior a 9,16 sobre 10, segons les conversions qualificació Batxillerat Internacional – Qualificació Espanyola).

Els alumnes de la Segona Promoció del Programa CiMs-Cellex estan cursant actualment els següents estudis:

Carrera Universitària Nombre d’alumnes
Física, Princeton (USA) 1
Enginyeria, North Carolina State University (USA) 1
CFIS. Matemàtiques + Enginyeria Física, UPC 7
CFIS. Matemàtiques + Enginyeria informàtica, UPC 1
Matemàtiques, UB 2
Matemàtiques, UPC i Música, ESMUC 3
Doble Grau Física i Química, UAB 1
Enginyeria Tecnologies aeroespacials, UPC 1
Doble Grau en Enginyeria Multimèdia i Enginyeria Informàtica, La Salle – URL 1
Enginyeria Física, UPC 1
Doble Grau Matemàtiques i ADE, UB 1
Medicina, UAB 2
Medicina, UB 1
Bioquímica, UB 1

Primera Promoció Programa CiMs-Cellex

Mitjana Nota d’accés a la Universitat (sobre 10): 8,63

Onze dels 24 alumnes van ser guardonats amb una Distinció PAU, al obtenir una qualificació d’Excel·lent a les Proves d’Accés a la Universitat 2014, que s’obté assolint una nota de 9 o superior en la fase general de la Selectivitat.

Qualificacions mitjanes obtingudes en les matèries de Modalitat de Ciències de les PAU:

  • Matemàtiques: 8,32
  • Física: 7,50
  • Química: 8,54
  • Biologia: 8,25
  • Dibuix Tècnic: 9,30

100% del alumnes han obtingut el Diploma del Batxillerat Internacional, amb una puntuació mitjana de 34,7 punts (sobre 45; corresponent a una qualificació aproximada de 8 sobre 10), amb 6 alumnes amb una puntuació igual o superior a 39 punts (corresponent a una qualificació igual o superior a 9,16 sobre 10, segons les conversions qualificació Batxillerat Internacional- Qualificació Espanyola)

Els alumnes de la Primera Promoció del Programa CiMs-Cellex estan cursant actualment els següents estudis:

Carrera Universitària Nombre d’alumnes
Beca Assist als Estats Units 1
Biologia Humana, UPF 1
CFIS. Matemàtiques + Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions, UPC 1
CFIS. Matemàtiques + Enginyeria Aeroespacial, UPC 1
CFIS. Matemàtiques + Enginyeria Física, UPC 3
Doble Llicenciatura Química/Enginyeria Química (IQS amb Beca d’Excel·lència) 2
Enginyeria Civil (Estructural), Princeton University (USA) 1
Enginyeria Civil, UPC 1
Enginyeria en Vehicles Aeroespacials, UPC 1
Enginyeria Física, UPC 2
Estadística, UPC 1
Farmàcia, UB 1
Física, UB 2
Matemàtiques, UPC 1