Procés de sol·licitud

Els pares de l’alumne interessat l’inscriuran a través de la pàgina web
per tal que el seu fill/a realitzi la prova de matemàtiques, ciències i llengua.

Les proves es realitzaran el dissabte 11 de març del 2016 al matí. L’hora i la seu concretes es donaran a conèixer via pàgina web. El dia de la prova, l’alumne haurà de dur l’imprès de sol·licitud i de compromís d’acord complimentat i signat. També haurà de dur el document d’identificació nacional (DNI) i l’expedient acadèmic del tercer curs de secundària i del primer trimestre del quart curs. Accediu al temari.

Un cop corregides les proves, es convocarà els alumnes preseleccionats a una entrevista personal a Barcelona. Les entrevistes seran els dies 5, 6 i 7 de maig del 2017 a Barcelona.

Els resultats del procés de selecció es comunicaran via web a finals d’abril, i a primers de maig es procedirà a la matriculació dels alumnes al centre que la comissió li haurà assignat. En cas de necessitar residència, el programa en gestionarà la tria i el pagament.