La Fundació Privada Cellex ofereix el Programa CiMs-Cellex: un programa de beques destinat a joves amb capacitat i motivació en l’àmbit de les matemàtiques i les ciències bàsiques per cursar els dos cursos del Batxillerat Internacional en dos centres educatius de Catalunya, amb tradició d’oferir uns estudis de batxillerat amb un nivell acadèmic exigent. Els centres són: Aula Escola Europea (Barcelona) i l’Institut Jaume Vicens Vives (Girona).

NOU AVÍS (6/05/2015): ja podeu consultar si esteu seleccionats fent click aquí.

Calendari

  • 23 de gener al 23 de febrer del 2015
  • 7 de març del 2015
  • 10, 11, 12 d’abril de 2015 (Barcelona). 18 d’abril de 2015 (Girona)
  • Finals d’abril del 2015
  • Durant primera quinzena de maig del 2015.