Important!! Ja podeu consultar la relació de seleccionats aquí!

La Fundació Privada Cellex ofereix el Programa CiMs-Cellex: un programa de beques destinat a joves amb capacitat i motivació en l’àmbit de les matemàtiques i les ciències bàsiques per cursar els dos cursos del Batxillerat Internacional en dos centres educatius de Catalunya, amb tradició d’oferir uns estudis de batxillerat amb un nivell acadèmic exigent. Els centres són: Aula Escola Europea (Barcelona) i l’Institut Jaume Vicens Vives (Girona).

Calendari

  • 22 de gener al 25 de febrer del 2016
  • 5 de març del 2016
  • 8, 9, 10 i 16 d’abril de 2016
  • Finals d’abril del 2016
  • Durant primera quinzena de maig del 2016.